กมธ.ดีอีเอส ลงพื้นที่

กมธ.ดีอีเอส ควง กสทช.-โอเปอเรเตอร์ ลุย “มทร.อีสาน”

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กมธ.ดีอีเอส ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จ.นครราชสีมา ซึ่งที่นี่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการนำเสนอผลงานด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรด้านการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ, สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปสู่การเกษตรอุดมสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี

“การมาลงพื้นที่ครั้งนี้ เราต้องการมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยฯ มีแพลตฟอร์ม 5G ที่แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำหรับเกษตรอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ตรงนี้ยังคงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในทุกๆ ด้าน

กมธ.ดีอีเอส ลงพื้นที่

อีกทั้งยังจะเชื่อมโยงเซนเซอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยี 5G ซึ่งหากไม่มี 5G ก็จะไม่สามารถทำวิจัยได้เลย นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐาน 5G ยังช่วยพัฒนาด้านการรักษาและบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี ด้วยแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลอัจฉริยะ (Tele Medicine) เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนอีกด้วย ครั้งนี้ทางกรรมาธิการ ได้เชิญ กสทช.และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้งหมด มาร่วมตรวจสอบและทดสอบสัญญาณเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปด้วย” ประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าว

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะรองประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาที่เก่งมาก สามารถสร้างระบบรถไฟฟ้า การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ระบบสมาร์ทเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการศึกษาและวิจัยสภาพอากาศด้วย แต่ยังเจอกับปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่กระทบต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีความเร็วไม่พอและไม่มีความเสถียร

เราจึงได้นำคณะ กมธ.ดีอีเอส พร้อมกับ กสทช.และผู้ให้บริการร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากการตรวจสอบสัญญาณพบว่า มีหลายจุดที่เป็นจุดบอด สัญญาณไม่แรงพอ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน กสทช.และผู้ให้บริการเครือข่ายค่ายต่างๆ พร้อมที่จะสนับสนุน และติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสื่อสารสมบูรณ์ไม่ติดขัด ให้การเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราจะนำรถทดสอบสัญญาณมาตรวจสอบอีกครั้ง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ juniorpantherz.com

Releated